RODO

Informujmy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Firma MEI-STAJ sp.j. Sławomir Szulewski, Roman Maryewski  z siedzibą w Warszawie przy u l. Zawiszaków 42  , zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana tylko i wyłącznie następujących danych osobowych:

  • Imię̨ i nazwisko
  • Miejsce zatrudnienia
  • E-mail,    Telefon

Inspektorem danych osobowych są właściciele firmy: Sławomir Szulewski (e-mail: slawomir.szulewski@mei-stal.com) oraz Roman Maryewski (e-mail: roman.maryewski@mei-stal.com.pl )

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przygotowania ofert technicznych i komercyjnych i nie będą̨ udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest proces sprzedaży.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy handlowej, w przypadku nie podania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane w systemie sprzedaży naszej firmy.